Doelstelling

Algemeen

  • Jongeren (vanaf 8 jaar) – Jongvolwassenen met een sociale-emotionele beperking.
    (bijvoorbeeld: ADHD, autisme, syndroom van Asperger e.d.)
  • Begeleiding zowel individueel als in een groep (een groep bestaat uit maximaal 4 jongeren op 1 begeleider)
  • Dagbesteding, weekend- en vakantieopvang

Doel

Begeleiding te verlenen aan jongeren met een beperking op het terrein van de (sociale) zelfredzaamheid en het psychisch functioneren.

In de groep leren de jongeren: om te gaan met elkaar, rekening houden met elkaar en vooral leren van elkaar.

Begeleiding bij:

Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen
Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur
Hulp bij het nemen van beslissingen
Hulp bij het plannen en organiseren van activiteiten
Het verhogen van het zelfvertrouwen
Het verhogen van de zelfredzaamheid
Ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten
Hulp bij zich aan regels/afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag
Inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten
Leren omgaan met de beperking/aandoening
Het leren samenwerken

TELEFOONNUMMERS

Brian 06-17288988
Annemieke 06-40391379